Pomoc w zatrudnieniu cudzoziemców

Jak działamy?

a) Przygotowanie i złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

b) Przygotowanie i złożenie wniosku o rejestracje zezwolenia na pracę cudzoziemca w RP typu A, B, C, D, E oraz S.

c) Przygotowanie wniosku oraz administrowaniu procesu aplikowania o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na zaistniałe okoliczności lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

d) Asysta pracownika KMF podczas składania wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w odpowiednim urzędzie.

e) Indywidualna konsultacja dotycząca procesu wizowego dla pracownika ubiegającego się o wizę przeprowadzona w oparciu o wymagania konkretnego Konsulatu.

Zadzwoń do nas już teraz

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc?

  • (+48)690-073-705